květen

 

30. 5. 2012

ČJ prac. seš. s. 40

M s. 83

29. 5. 2012

ČJ prac. seš. s. 39

M s. 65

PR s. 58 - 59

28. 5. 2012

Ráno nám Matěj přečetl z Punťova deníku. Pak jsme měli rozcvičku - počítali jsme příklady a hledali podstatná jména a slovesa.

M s. 65/1 - 4

ČJ prac. seš. s. 37 a 38

22. 5. 2012

Dnes paní učitelka konečně byla ve škole. Děkuji tímto dětem za milé přivítání. Poslechli jsme si vyprávění Anetky N. o tom, co zažila s Punťou. Paní učitelka víceméně zjišťovala, co jsme celý týden dělali, a tak jsme se jen tak zlehka učili.

ČJ prac. seš. s. 34

14. 5. 2012

Ráno jsme zhodnotili společný domácí úkol dětí a maminek. Pak nám Míša pověděl o tom, co zažil přes víkend s Punťou. Nechyběla ani rozcvička - tentokrát jsme hledali podstatná jména, slovesa a řešili slovní úlohy na násobení a dělení.

ČJ - prac. seš. s. 32/1 a 2   - víc jsme nestihli, protože jsme ještě využili dataprojektoru (konečně zase funguje) a trénovali slovní druhy v různých hrách

M - s. 58/8, 59/1-4

11. 5. 2012

Dnes jsem sice nebyla ve škole, ale děti měly připravenu práci. Zbytek si zřejmě vzaly na dokončení domů.

ČJ - list na opakování

M s. 58 - dokončení, list s násobilkou 4

Pak následovalo divadelní představení žáků 8. třídy, které jsem sice neviděla, ale prý bylo skvělé.

10. 5. 2012

M s. 57 - dokončení a 58/1, 6,7

ČJ uč. s. 77

PR - test z kapitoly Jaro

ČT s. 125

 

9. 5. 2012

Sleduju, že jsem nějak zapomněla psát (nebo spíš jsem to zapomněla uložit). Tak snad si vzpomenu.

ČJ uč. s. 87

M s. 57/1-3

ČT s. 124

Místo TV jsme měli školní kolo pěvecké soutěže, ve kterém naši třídu reprezentovali: Adam, Anetka P. a Terezka, která nakonec jela do Napajedel na okrskové kolo, kde se umístila na 2. místě. Výborně Terezko (škoda, že ti psaní nejde tak krásně jako zpěv).

7. 5. 2012

Ráno jsme si vyprávěli o prožitém víkendu a Ríša o tom, jak se měl s Punťou. Také jsme si dali matematickou rozcvičku.

M s. 56

ČJ prac. seš. s. 30 - dokončení stránky, s. 31

4. 5. 2012

ČJ prac. seš. s. 29, 30/1

M s. 55 - dokončení stránky

3. 5. 2012

M s. 54

ČJ prac. seš. s. 27 a 28

ČT s. 122 - 123

PR - skupinová práce

2. 5. 2012

ČJ uč. s. 86, prac. seš. s. 26/1,2

M s. 53 - dokončení stránky

ČT s. 119