ČESKÝ JAZYK

26.01.2012 20:17

Druhy vět   cviceni.testy.sweb.cz/CJ.htm#Druhyvet

Tvrdé souhlásky  skolakov2a.sweb.cz/tvrdesouhlasky-hy/TSH1.htm