Čtvrtletní písemka z ČJ

08.11.2011 17:31

Co bude v písemce z ČJ?

- diktát

- přepis

- druhy vět: oznamovací, rozkazovací, přací

- abeceda

- rozdělování slov na slabiky

- souvětí a spojky

Písemku si napíšeme ve čtvrtek.