Týdenní plán

Týdenní plán slouží jako informace o tom, co máme v daném týdnu s dětmi naplánováno probrat. Může se ovšem stát, že stihneme víc, nebo naopak nestihneme vše.

 

43. týden (18. 6.  - 22. 6. 2012)

ČJ:  opakování

      ČT - dokončujeme čítanku

     PS - dokončujeme písanku

M:  opakování

PR: dokončujeme pracovní sešit, opakování

TV:  pohybové hry v přírodě nebo v tělocvičně - dle počasí

VV:

PČ:

HVpísně na prázdniny

Tento týden si postupně vyberu od dětí učebnice (ČJ růžová, Prvouka, Čítanka). Pracovní sešity během týdne dostanou děti domů a už je nemusí nosit. Úkoly budu dávat jen pokud bude někdo zlobit. Děti si mohou s sebou nosit do školy knížku na čtení, omalovánky apod. - využijeme ve volnějších hodinách.

42. týden (11. 6.  - 15. 6. 2012)

ČJ:  postupně dokončujeme učebnici i pracovní sešit, napíšeme si také ještě nějaký diktát

      ČT s. 138 - 143

     PS s. 32 - 35

M:  postupně dokončíme učebnici

     napíšeme si ještě opakovací písemku z geometrie (v pondělí nebo v úterý)

PR: během následujících 14 dnů postupně dokončíme pracovní sešit a učebnici, také si napíšeme test z 9. kapitoly a souhrnný test za pololetí

TV:  pohybové hry v přírodě nebo v tělocvičně - dle počasí

VV:

PČ:

HVpísně na prázdniny

41. týden (4. 6.  - 8. 6. 2012)

ČJ:  uč. s. 90 - 92                 Napíšeme si závěrečnou písemku.

      prac. seš. 42 - 43

     ČT s. 134 - 137

     PS s. 29 - 32

M:  s. 66 -                         Napíšeme si závěrečnou písemku.

     geometrie s. 85 -

PR: uč. 57, 62, 63

      prac. seš. s. 68, 69

TV:  pohybové hry v přírodě nebo v tělocvičně - dle počasí

VV:

PČ:

HVpísně na prázdniny

40. týden (28. 5.  - 1. 6. 2012)

ČJ:  uč. s. 90, 91

      prac. seš. 37 - 40

     ČT s. 129 - 133

     PS s. 27 - 30

M:  s. 64 - 66

     geometrie s. 83, 84

PR: uč. 56, 58-61

TV:  závodivé hry

VV:

PČ:

HVrytmické a sluchové hry

39. týden (21. 5.  - 25. 5. 2012)

ČJ:  

M:  

PR: 

TV:

VV:

PČ:

HV

Ve středu jedeme na školní výlet do Lednice.

38. týden (14. 5.  - 18. 5. 2012)

ČJ:  uč. 88 - 89 - vlastní jména

       prac. seš. 2. díl  s. 32 - 35

       Čítanka s. 126 - 128

       Písanka II. díl s.  24 - 27

M:  s. 59 - 61 - násobení a dělení 4

     geometrie s. 83

PR: uč. s. 56

      prac. seš. s. 66

TV:  atletika, závodivé hry

VV: maminka

PČ: práce s papírem

HVpohybové vyjádření písně

V úterý se fotografujeme.

37. týden (7. 5.  - 11. 5. 2012)

ČJ:  uč. 87 - předložky, 77 - svátek matek

       prac. seš. 2. díl  s. 30 - 32

       Čítanka s. 124 - 125

       Písanka II. díl s.  24 -

M:  s. 56 - 59 - násobení a dělení 4

PR: napíšeme si test z kapitoly Jaro

TV:  atletika

VV: ---

PČ: práce s papírem

HVposlech: Žabák

V úterý volno - státní svátek.

V pátek v 10 hod. divadlo žáků 8. třídy.

36. týden (30. 4.  - 4. 5. 2012)

ČJ:  uč. 84 - 86 - podstatná jména, slovesa

       prac. seš. 2. díl  s. 26 - 28

       Čítanka s. 119, 122 - 123

       Písanka II. díl s.  21 - 23

M:  s. 53 - 55 - násobení a dělení 3, jednotky objemu  

PR: uč. s.

      prac. seš. s.

TV:  atletika

VV: ---

PČ: práce na šk. zahradě

HVtakt

V úterý volno - státní svátek.

35. týden (23. 4.  - 27. 4. 2012)

ČJ:  uč. 79 - 83 - podstatná jména, slovesa

       prac. seš. 2. díl  s. 22 - 25

       Čítanka s. 116  - 119

       Písanka II. díl s. 

M:  s. 49 - 52 - dělení 3  

PR: uč. s. 54 - 55

      prac. seš. s. 62

TV:  ---

VV: ilustrace

PČ: papírové tkaní

HVimprovizace

V pátek pouťový běh - s sebou sportovní oblečení a obuv, svačinu.

34. týden (16. 4.  - 20. 4. 2012)

ČJ:  uč. 78 - slovní druhy          - v úterý si napíšeme písemku z učiva, které jsme doposud probrali (slovní druhy tam nebudou)

       prac. seš. 2. díl  s. 19 - 21

       Čítanka s. 116  - 121

       Písanka II. díl s. 19 - 21

M:  s. 46 - 49 - dělení 2  

    Geometrie s. 82

PR: uč. s. 52 - 55

      prac. seš. s. 60 - 61

TV:  plavecký výcvik 10

VV: dopravní prostředky

PČ: ošetření pokojových rostlin

HVhudební hádanky

Ve čtvrtek třídní schůzky. Ve čtvrtek a pátek sběr papíru.

33. týden (9. 4.  - 13. 4. 2012)

ČJ:  uč. 74 - 76 - slova s bě, pě, vě, mě

       prac. seš. 2. díl  s. 16 - 18

       Čítanka s. 112  - 115

       Písanka II. díl s. 17 - 19

M:  s. 44 - 45 - dělení 2   - ve čtvrtek si napíšeme čtvrtletní písemku (dělení a násobení tam nebude, znalost násobků 2 ano)

PR: uč. s. 48 - 51

      prac. seš. s. 43

TV:  plavecký výcvik 9

VV: dopravní prostředky

PČ: ošetření pokojových rostlin

HV----

V pondělí volno - pondělí velikonoční.

32. týden (2. 4.  - 6. 4. 2012)

ČJ:  uč. 72 - 73 - slova s dě, tě, ně

       prac. seš. 2. díl  15

       Čítanka s. 110  - 111

       Písanka II. díl s. 15,16

M:  s. 42 - 43 - příprava na dělení

PR: Velikonoce

TV:  plavecký výcvik 8

VV:  jarní a velikonoční tematika

PČ:  ----

HV:  rytmus, druhy not

Ve středu plavání. Ve čtvrtek a v pátek jsou Velikonoční prázdniny.

31. týden (26. 3.  - 30. 3. 2012)

ČJ:  uč. 71 - 72 - psaní souhlásek uprostřed a na konci slov, slova s dě, tě, ně

       prac. seš. 2. díl  9 - 13

       Čítanka s. 105  - 107

       Písanka II. díl s. 15 - 17

M:  s. 38 - 41 - násobky dvou

      s. 80 - čtyřúhelník, mnohoúhelníky

PR: uč. s. 46, 47  - jaro

       prac. seš. s.  59

TV:  plavecký výcvik 7

VV:  jarní a velikonoční tematika

PČ:  jarní a velikonoční tematika

HV:  rytmus, druhy not

30. týden (19. 3.  - 23. 3. 2012)

ČJ:  uč. 69 - 71 - psaní souhlásek uprostřed a na konci slov

       prac. seš. 2. díl  4 - 7

       Čítanka s. 97  - 104

       Písanka II. díl s. 13 - 15

M:  s. 32 - 37 - začneme násobení

      s. 79

PR: uč. s. 46, 47  - jaro

       prac. seš. s. 58, 59

TV:  plavecký výcvik 6

VV:  jarní a velikonoční tematika

PČ:  jarní a velikonoční tematika

HVposlech: Mozart - Malá noční hudba

29. týden (12. 3.  - 16. 3. 2012)

ČJ:  uč. 67 - 69 - tvrdé a měkké souhlásky, psaní souhlásek uprostřed a na konci slov

       prac. seš. 51 - 54

       Čítanka s. 94  - 96

       Písanka II. díl s. 11 - 13

M:  s. 28 - 31 - odčítání do 100 s přechodem přes desítku, orientace v čase

      s. 78 - měření délky, geometrické útvary, tělesa

PR: uč. s. 46  - jaro, v úterý opakování kapitoly 7

       prac. seš. s. 58

TV:  plavecký výcvik 5

VV:  práce na soutěž "Požární ochrana očima dětí"

PČ: 

HV

 

28. týden (5. 3.  - 9. 3. 2012)

ČJ:  uč. 63 - 66 - tvrdé a měkké souhlásky

       prac. seš. 49 - 51

       Čítanka s. 92  - 94

       Písanka II. díl s. 10 - 12

M:  s. 24 - 27 - odčítání do 100 s přechodem přes desítku, orientace v čase

      s. 77 - měření délky úsečky, rýsování

PR: uč. s. 45  - kalendář, dny v týdnu

       prac. seš. s. 55 - 57

TV:  plavecký výcvik 4

VV:  moje oblíbené zvířátko

PČ:  záložka do knihy

HVrepetice

27. týden (27. 2.  - 2. 3. 2012)

ČJ:  uč. 59 - 62 - tvrdé a měkké souhlásky

       prac. seš. 47, 48

       Čítanka s. 87  - 89

       Písanka II. díl s. 8 - 9

M:  s. 18 - 23 - sčítání do 100 s přechodem přes desítku

      s. 76 - měření délky úsečky

PR: uč. s. 44 - 45  - kalendář, dny v týdnu

       prac. seš. s. 53 - 55

TV:  plavecký výcvik 3

VV: 

PČ: 

HVsluchové hry

26. týden (20. 2.  - 24. 2. 2012)

JARNÍ PRÁZDNINY

25. týden (13. 2.  - 17. 2. 2012)

ČJ:  uč. 58 - 59 - tvrdé a měkké souhlásky

       prac. seš. 46 - 47

       Čítanka s. 83  - 85

       Písanka II. díl s. 5 - 7

M:  s. 15 - 18 - sčítání do 100 s přechodem přes desítku

      s. 74, 75 - měření délky úsečky

PR: uč. s. 43 - 44  - kalendář, dny v týdnu

       prac. seš. s. 51 - 52

TV:  plavecký výcvik 2

VV:  dokreslování obrázku

PČ:  mozaika

HVdoprovod k písni

V úterý Valentýnský den.

Příští týden jsou jarní prázdniny.

24. týden (6. 2.  - 10. 2. 2012)

ČJ:  uč. 55 - 57 - tvrdé souhlásky

       prac. seš. 45

       Čítanka s. 80 - 83

       Písanka II. díl s. 3  - 5

M:  s. 12 - 15 - sčítání do 100 s přechodem přes desítku

      s. 73, 74/1 - měření délky

PR: uč. s. 40 - 42

       prac. seš. s. 50

TV:  plavecký výcvik 1

VV:  dokončení šití

PČ:  maska na karneval

HVposlech: svatební pochod

23. týden (30. 1.  - 3. 2. 2012)

ČJ:  uč. 53 - 55 - tvrdé souhlásky

       prac. seš.

       Čítanka s. 78

       Písanka II. díl s. 1 - 3

M:   s. 72 - přenášení úseček

      s. 8 - 10 - sčítání a odčítání dvojciferných čísel

PR: uč. s.

       prac. seš. s. 48 - 49

TV:  poslední hodina před plaváním - činnost na přání - tedy zřejmě florbal

VV:  ---

PČ:  navlékání niti do jehly

HVdynamika

V úterý dostaneme vysvědčení. Vyučování končí už 4. hodinu, tedy v 11,25 hod.

V pátek jsou pololetní prázdniny.

22. týden (23. 1.  - 27. 1. 2012)

ČJ:  uč. 48 - 50, 52 - opakování

       prac. seš. 43

       Čítanka s. 73 - 77 - pohádky

       Písanka s. 39 - 40

M:   Druhý díl: s. 3 - 7 - sčítání a odčítání do 100

      s. 71 - porovnávání úseček

PR: uč. s. 38 - 39

       prac. seš. s. 46 - 47

TV:  kladinka, míčové hry

VV:  dekorativní kresba

PČ:  navlékání niti do jehly

HVnácvik písně, dynamika

21. týden (16. 1.  - 20. 1. 2012)

ČJ:  uč. 47 - 48 - opakování

       prac. seš. 42

       Čítanka s. 70 - 71 - pohádky Boženy Němcové

       Písanka s. 37 - 38

M:   s. 73 - 77 - sčítání a odčítání do 100, opakování

      s. 88 - opakování geometrie

PR: uč. s. 36 - 37

       prac. seš. s. 44 - 45

TV:  nácvik odrazu z můstku, kladinka

VV:  sněhulák - dokončení

PČ:  prostorová práce - krmítko

HVpomlka

Napíšeme si pololetní písemku z ČJ.

Ve čtvrtek třídní schůzky.

20. týden (9. 1.  - 13. 1. 2012)

ČJ:  uč. 44 - 46 - dvojhlásky, slabikotvorné souhlásky

       prac. seš. 40 - 41

       Čítanka s. 66 - 69

       Písanka s. 35 - 36

M:   s. 70 - 72 - odčítání do 100 bez přechodu, jednotky délky

PR: uč. s. 36

       prac. seš. s. 42, 44

TV:  nácvik odrazu z můstku

VV:  dokončení společné práce na výtvarnou soutěž

PČ:  prostorová práce - krmítko

HVpohybový doprovod písně

V pondělí pokračování přednášky Mluvíme a nasloucháme, a přitom se rádi máme.

Napíšeme si pololetní písemku z matematiky.

19. týden (2. 1.  - 6. 1. 2012)

ČJ:  uč. 42 - 43 - samohlásky u - ú - ů

       prac. seš. 37 - 38

       Čítanka s. 64 - 66

       Písanka s. 33 - 35

M:   s. 67 - 69 - sčítání bez přechodu do 100

       s. 87 - rýsování

PR: uč. s. 32, 33

       prac. seš. s. 38, 40, 41

TV:  nácvik odrazu z můstku

VV:  Vánoce u nás doma - volná technika

PČ:  práce se stavebnicí

HV---

Do školy jdeme až v úterý 3. ledna.

18. týden (25. 12.  - 30. 12. 2011)

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

17. týden (19. 12.  - 22. 12. 2011)

ČJ:  uč. 42, 51  - u,ů,ú

       prac. seš. 37, pracovní listy

       Čítanka s. 61 - 63

       Písanka s. 31, 32

M:   s. 63 - 66 - sčítání a odčítání do 100        

PR: uč. s. 34,35

       prac. seš. s. 39

TV:  pohybové hry

VV:  výtv. práce s vánoční tematikou

PČ:  --

HVkoledy

Barevný týden.

Ve čtvrtek vánoční vyučování.

V pátek už je volno. Do školy jdeme až 3. 1. 2012.

16. týden (12. 12.  - 16. 12. 2011)

ČJ:  uč. 41 - 42  - samohlásky

       prac. seš. 35, 36

       Čítanka s. 56 - 59

       Písanka s. 29 - 30

M:   s. 86, 58 - 61                 

PR: uč. s. 34 - 35

       prac. seš. s. 36 - 40       

TV:  Cvičení na žebřinách, šplh na tyči

VV:  Výtv. práce s vánoční tematikou

PČ:  Vánoční ozdoby, přání

HVKoledy, J. J. Ryba: Česká mše vánoční.

15. týden (5. 12.  - 9. 12. 2011)

ČJ:  uč. 38 - 39  - dělení slov, rozdělení hlásek

       prac. seš. 32, 33

       Čítanka s. 51 - 54

       Písanka s. 28 - 29

M:   s. 85, 53 - 56                  

PR: uč. s. 30 - 31

       prac. seš. s. 32 - 35         Domov, naše vlast.

TV:  Cvičení na žebřinách, se švihadly.

VV:  Výtv. práce s vánoční tematikou

PČ:  Vánoční ozdoby, přání

HVKoledy, J. J. Ryba: Česká mše vánoční.

14. týden (28. 11.  - 2. 12. 2011)

ČJ:  uč. 36 - 38  - pořádek slov ve větě

       prac. seš. 30 - 32

       Čítanka s. 49 - 51

       Písanka s. 25 - 27

M:   s. 47 - 52                    Počítání do 100 do desítkách, sčítání a odčítání desítek.

PR: uč. s. 28 - 29 

       prac. seš. s. 27 - 29           Domácí mazlíček.

TV:  Míčové hry.

VV:  Výrobky s mikulášskou tematikou

PČ:  Výrobky s mikulášskou tematikou

HVKoledy

V úterý druhou hodinu beseda s policií.

13. týden (21. 11.  - 25. 11. 2011)

ČJ:  Význam slov - slova protikladná a souznačná - zopakujeme ještě jednou pro ty, co byli nemocní.

       Čítanka s. 46 - 49

       Písanka s. 24 - 25

M:   s. 40 - 44, 83, 84                            Napíšeme si čtvrtletní písemku.

PR: uč. s. 26, 27,  prac. seš. s. 27, 28              Rodina.   Napíšeme si test z kapitoly 2. Podzim.

TV:  Míčové hry.

VV: 

PČ:  --

HV

Ve středu jsou třídní schůzky.

Ve čtvrtek jdeme do divadla do Napajedel.

12. týden (14. 11.  - 18. 11. 2011)

ČJ:  uč. s. 34, 35                                    Význam slov - slova protikladná a souznačná.

       prac. seš. s. 25, 27, 29, 30

       Čítanka s. 42 - 45

       Písanka s. 21 - 23

M:   s. 40 - 44, 83, 84                            Napíšeme si čtvrtletní písemku.

PR: uč. s. 24,  prac. seš. s. 26              Rodina.

TV:  Kotoul vpřed a vzad

VV: 

PČ: 

HV

Ve čtvrtek je státní svátek.

11. týden (7. 11.  - 11. 11. 2011)

ČJ:  uč. s. 31 - 33

       prac. seš. s. 22, 28

       Čítanka s. 38 - 43

       Písanka s. 19 - 21

M:   s. 36 - 39, 83

PR: uč. s. 20 - 23, prac. seš. s. 22 - 23

TV:  gymnastika

VV: 

PČ: 

HV

10. týden (31. 10.  - 4. 11. 2011)

ČJ:  uč. s. 28 - 30

       prac. seš. s. 20, 21

       Čítanka s. 34 - 37

       Písanka s. 17, 18

M:   s. 29 - 35

PR: uč. s. 18 - 19, prac. seš. s. 15, 17, 18, 21

TV:  gymnastika

VV: 

PČ: 

HV

9. týden (24. 10.  - 28. 10. 2011)

ČJ:  uč. s. 27

       prac. seš. s. 18 - 19

       Čítanka s. 32

       Písanka s. 16, 17

M:   s. 82, 28

PR: uč. s. 16 - 17, prac. seš. s. 21

TV:  ---

VV: 

PČ:  ---

HVhudební nástroje

8. týden (17. 10.  - 21. 10. 2011)

ČJ:  uč. s. 23 - 26

       prac. seš. s. 16 - 19

       Čítanka s. 24 - 31

       Písanka s. 14 - 16

M:   s. 24 - 27, 80, 81

PR: uč. s. 12 - 15, prac. seš. s. 16 - 20

TV:  běh v terénu, manipulace s míčem - dle počasí

VV: 

PČ: 

HVdynamika

Středa a čtvrtek jsou podzimní prázdniny, v pátek je státní svátek.

7. týden (10. 10.  - 14. 10. 2011)

ČJ:  uč. s. 17 - 21

       prac. seš. s. 15

       Čítanka s. 17 - 21

       Písanka s. 11 - 13

M:   s. 19 - 24, 79

PR: uč. s. 8 - 11, prac. seš. s. 14, 16

TV:  běh v terénu, manipulace s míčem - dle počasí

VV:  pouštění draků

PČ:  papírový drak

HVtempo, rytmus

6. týden (3. 10.  - 7. 10. 2011)

ČJ:  uč. s. 15 - 17

       prac. seš. s. 13, 14, 8

       Čítanka s. 12 - 16

       Písanka s. 8 - 10

M:   s. 15 - 18, 79

PR: prac. seš. s. 12, 13

TV:  atletika

VV:  písmo

PČ: 

HV

 

5. týden (26. 9.  - 30. 9. 2011)

ČJ:  uč. s. 12 - 14

       prac. seš. s. 11, 12

       Čítanka s. 6, 7

       Písanka s. 6 - 7

M:   s. 12 - 15

PR: uč. s. 7, prac. sešit s. 11

TV:  atletika

VV:  dopravní značka

PČ:  tiskátka z brambor

HVPoslech: Beethoven

Ve středu je státní svátek.

4. týden (19. 9.  - 23. 9. 2011)

ČJ:  uč. s. 10, 11

       prac. seš. s. 7, 9, 10

       Čítanka s. 9 - 11

       Písanka s. 4 - 6

       Napíšeme si vstupní prověrku - v úterý

 M:   s. 8 - 11, a také vstupní prověrka - ve čtvrtek

PR: uč. s. 6, prac. sešit s. 9, 10

TV:  atletika

VV:  vlaštovky

PČ:  vystřihování

HVmelodie sestupná a vzestupná

Ve středu máme akci v tělocvičně: Zpívání se šrumcem. Vybíráme 10 Kč.

3. týden (12. 9.  - 16. 9. 2011)

ČJ:  uč. s. 5/6 - s. 8,  prac. seš. s. 4 - 6, čítanka s. 6 - 8, písanka?

 M:   s. 4 - 8

PR: uč. s. 5, prac. sešit s. 6 - 8

TV:  atletika

VV:  naše škola

PČ:  péče o pokojové rostliny

HVpohybový doprovod písně

 

2. týden (5. 9.  - 9. 9. 2011)

ČJ:  opakování z 1. třídy

 M:   opakování z 1. třídy

PR:

TV:  poučení o bezpečnosti

VV:

PČ: 

HV

 

1. týden (1. 9.  - 2. 9. 2011)

ČJ:  podepisování sešitů

 M:   podepisování sešitů

PR: --

TV:  --

VV: obrázek z prázdnin

PČ:   --

HV--