Procvičování

ČESKÝ JAZYK

26.01.2012 20:17
Druhy vět   cviceni.testy.sweb.cz/CJ.htm#Druhyvet Tvrdé souhlásky  skolakov2a.sweb.cz/tvrdesouhlasky-hy/TSH1.htm  

MATEMATIKA

07.09.2011 21:28
    Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky Počítání se zvířátky   skolakov1.sweb.cz/MAT1/zviratk a/Mat2a.htm