Práce s učebnicemi a pracovními sešity

12.10.2011 15:22

Milí rodičové, nedivte se, prosím, když v učebnicích přeskakujeme strany nebo v pracovních sešitech vynecháváme cvičení. A hlavně nenuťte děti dělat cvičení, která dělat nemáme. Vše si píšeme do deníčků, případně informace o tom, co jsme dělali nebo co máme za úkol najdete zde na stránkách. Setkávám se s odpověďmi typu: Maminka říkala, že to musím udělat. Do školy ale chodí děti, nikoliv rodiče.

A k té poslední větě - dost často taky děti říkají: Maminka mi tu učebnici do aktovky nenachystala. Rodiče, jak to, že nechystáte dětem ty věci do aktovek pořádně???? :-D   (P.S.: To byl pokus o vtip)