Test z prvouky

31.01.2012 18:32

Ve čtvrtek si napíšeme opakování z další kapitoly v Prvouce - a to kapitoly č. 6 ZDRAVÍ (uč. s. 36 - 39 a prac. seš. s. 44 - 48)

Co může být v testu:

- základní části lidského těla

- rozdíl mezi nemocí a úrazem

- co dělat, když se staneme svědky úrazu

- důležitá telefonní čísla (150, 155, 158, 112)

- jak říkáme jídlům během dne (je jich 5)

- zásady zdravého způsobu života

- hygiena

 

Dnes jsme zjistili, že děti neví, kam chodí k dětskému lékaři, číslo svého domu, ani kde se narodily. Prosím, pokud budete mít čas, proberte to s nimi. Hlavně svou adresu by už měli znát všichni.