listopad


30. 11. 2011

ČJ - uč. s. 37 - rozdělování slov na slabiky

M - s. 50 - odčítání desítek

ČT s. 50

29. 11. 2011

M s. 49

Místo ČJ jsme měli přednášku s panem policistou.

PR uč. s. 28 - 29 (průběžně si říkáme o domácích mazlíčcích), prac. seš. s. 28, 29

Ve VV jsme dokončili anděly.

ČT s. 49

28. 11. 2011

První hodinu nám povídala jako první Alenka o svých domácích mazlíčcích a dokonce nám je přinesla ukázat. Dvě andulky (teda jedna andulka a jeden andulák) se pak pěkně hlasitě v hodinách projevovaly, až se ostatní divili, jak s nimi může Alenka vydržet. Zajímavé, že řev dětí o přestávkách některým nevadí. Následovala rozcvička - tedy 10 příkladů na +, 10 na - a 10 slov.

M s. 47/2-6, 48

ČJ uč. s. 36/3,4,  prac. seš. s. 30

25. 11. 2011

ČJ uč. s. 36/1, 2,  prac. seš. s. 24

M s. 46/2 - 6, 47/1   a    85/1 - 6

24. 11. 2011

Dnes jsme byli v divadle na pohádce Princezna husa. Po návratu jsme si nakreslili k pohádce obrázky.

PR - uč. s. 27, prac. seš. s. 27

23. 11. 2011

ČJ - prac. seš. s. 23

M - psali jsme čtvrtletní písemku,  dále s. 45 a 46/1 - počítání do 100 po desítkách

ČT s. 48

22. 11. 2011

ČJ - opakovali jsme na pracovním listu

M s. 43, 44 a pracovní list

PR uč. s. 26

ČT s. 46 - 47

21. 11. 2011

ČJ - opakovali jsme na pracovním listu

M s. 43, 44 a pracovní list

18. 11. 2011

ČJ - prac. seš. s. 29

M s. 42

16. 11. 2011

ČJ - prac. seš. s. 27 - slova mnohoznačná

M s. 84/1- 6 - Bod, čáry.

ČT s. 44, 45

15. 11. 2011

ČJ - uč. s. 35,  prac. seš. s. 25 - slova souznačná (synonyma)

M s. 40, 41/3 - 6 - pojmy menšenec, menšitel, rozdíl

PR uč. s.  24, 25,          prac. seš. s. 26 - Rodina

ČT s. 42, 43

14. 11. 2011

ČJ - uč. s. 34 - slova protikladná

M s. 40, 41/1, 2 - pojmy sčítanec a součet

PS s. 21

11. 11. 2011

ČJ - oprava písemky, dále prac. seš. s. 26

M s. 39 - sčítání a odčítání do 20 s přechodem - procvičování

Místo TV jsme měli dopravní výchovu.

10. 11. 2011

ČJ - čtvrtletní písemka

M s. 38 - sčítání a odčítání do 20 s přechodem - procvičování

PR - prac. seš. s. 23, 24 - opakování tématu Podzim

ČT s. 41

9. 11. 2011

ČJ uč. s. 33/3, prac. seš. s. 28/3, 4  - Slova souřadná

M s. 83/1- 3  - Bod

ČT s. 40

8. 11. 2011

ČJ uč. s. 32, prac. seš. s. 28/2  - Slova podřazená

M s. 37 - sčítání a odčítání do 17 a 18

PR uč. s. 20 - 23, prac. seš. s. 22   - Ovoce a zelenina

ČT s. 38

7. 11. 2011

ČJ uč. s. 31, prac. seš. s. 22/ 4, 5; s. 28/1

M s. 36

4. 11. 2011

ČJ uč. s. 30, prac. seš. s. 22/ 1, 2,3

M s. 35

3. 11. 2011

ČJ prac. seš. s. 21

M s. 31

PR uč. s. 18, 19, prac. seš. s.

ČT s. 36 a 37

2. 11. 2011

Dnes jsme měli strašidelné vyučování. Z učebnic jsme se neučili.

1. 11. 2011

ČJ uč. s. 28/2, 3 - opakování druhů vět, prac. seš. s. 20/2

M s. 30

PR prac. seš. s. 17
ČT s. 34 - 35